Hiob

l. Jób.

Hiogo

(Fiogo), az ugyanily nevü kormányzóság (ken) fővárosa és kikötőhely Nippon japáni szigeten, 33 km.-nyire Oszakától, a Szeto-Uci nevü beltenger K-i végében, vasut mellett, 136.968 lak., könnyen hozzáférhető és biztos kikötővel, amelyet a H.-fok a Ny-i szelek ellen véd. A nagy tengeri hajók 200 m.-nyire jöhetnek a parthoz. Kikötőjét 1868. nyitották meg az idegen forgalomnak és azóta (1870. még csak 40.000 lak. volt) hirtelen virágzásnak indult, mivel gazdag és nagy városoknak (Oszaka, Kioto, Szakai stb.) tengeri forgalmát közvetíti. E forgalomban a fő kiviteli cikkek: tea (Amerika felé), réz, dohány (London felé), kámfor, rizs és szárított halak; a beviteli cikkek: pamut- és gyapjuszövetek és fegyverek. Az európai kereskedő házak városrészét Kobénak hivják; ezt előre megállapított terv szerint építették; széles utcákból és csinos házakból áll, szép rakodó partokkal és nagy áruházakkal. H.-t, tengeri forgalmát tekintve, csak Jokoháma és Nagaszaki mulja felül a japán birodalomban.

Hioszciamin

a beléndek (Hyosciamus niger) növényben előforduló alkaloida; képlete: C17H23°3N. Az atropinnal izomer; ugy látszik, hogy az Atropa Belladonna és Datura Strammonium növényekben tulajdonképen H. van és csak a feldolgozásukkor alakul az át atropinná (l. o.). Tiszta állapotban előállítva szintelen selyemfényü kristálykákból áll; op. 108,5 °C. Az atropinhoz hasonló kémiai s fiziologiai hatásu; ugy mint az atropin a sósavval való hevitéskor elbomlik, tropin és tropasav képződik. A H., hosszabb időn át 110°-on hevítve, atropinná alakul. A H. a poláros fény sikját balra fordítja; az atropin nem polarizál. Sói jól kristályosodnak. A pupillát erősen tágítja, szemorvosok e sajátságánál fogva gyógyszerül használják. L. még Beléndfű

Hioszcin

a hioszciamin társaságában a beléndekben (Hyosciamus niger) előforduló alkaloida; képlete C17H23O3N. A hioszciamin- és atropinnal izomer. Forró vizből kristályosítva sárga hasábalaku kristályokból áll. Op. 197° C. Sói jól kristályosíthatók.

Hipakuzia

a.m. a hallás tompulása.

Hipalbuminozis

a. m. a vér fehérjetartalmának csökkenése.

Hipallage

a. m. elcserélés, szokatlan vonatkoztatása a szóknak, ami a figyelmet a fogalomra irányítja. Igy midőn a költő ehelyett, ,bánatos ember', igy szól: ,ki vagy te bánat embere?' (Ez esetben a melléknévi jelző helyett főnévit alkalmazott, a metonimiához hasonló alakzat jött ki.), ,Kivoná uj kardja hatalmát, mely még vértelenül nyugodott a cifra hüvelyben, hatalmas uj kardját' (Vörösm.). Ilyen a jelzőnek egy más szóhoz tétele, mint amelyhez tkp. tartoznék, p.: ,A bornak mámorító kelyhe', a. m. a mámorító bornak kelyhe, stb.

Hipamaurozis

nem teljes amaurosis (l. o.).

Hipanta

találkozás ünnepe, a gör. egyházban az, ami a latin egyházban a gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (l. o.).

Hipaszpiszták

a. m. pajzsalattiak, csatlósok, rabszolgák, akik menetelés közben uraiknak sisakját, pajzsát és háromnapi eleségét utána hordozták. Igy szerepeltek a tulajdonképeni görög hadseregben. A makedon seregben már külön csapattestté fejlődtek, könnyebben lévén felfegyverkezve, mint a falangiták (l. Hopliták). Inkább támadó felszereléssel birtak (körülbelül mint az Iphikrates peltasztái, t. i. hosszu karddal és rövid dárdával). 6000 főnyi csapatot képeztek és háboru idején ők őrizték a királyi sátort, melynek kivülök még csak azoknak az előkelő ifjaknak jutott ez a kitüntetés, akik az udvarnál mint apródok nevelkedtek s egy válogatott lovasszázadot (ile) alkottak, melynek közös neve a H. gyalogságával együtt agema.


Kezdőlap

˙