Hiperboloid

l. Másodrendü felület.

Hiperboreok

mesés ókori nép, melynek neve eredetileg hegyentulit jelent (v. ö. Müller Miksa szószármaztatását, mely a boros szót az oros-szal azonosítja; a persa giri, szláv: gora, hora szót), mig görög népetimologia északra utalja őket, hol «már a Boreas (északi szél) sem jár». Ókori történetirók (Herodot, Strabo) nem hitték létüket, ujkoriak (Niebuhr) elfogadták, de más-más helyen keresik nyomukat (fekete-tenger melléke, Oroszország, Olaszhon). Hazájuk egy sziget, akkor mint Szicilia, a Göncöl állásának irányában. Életmódjuk egyszerü, erkölcseik tiszták. Gyümölcsből éltek, berkekben laktak és háborut vagy viszályt nem ismertek. Apollont és Latonát különösen tisztelték, kiknek ünnepélyein a riphaei hegyek közül hattyuk jönnek hosszu sorban és hangjukkal kisérve a hivek énekét, ugy térnek vissza. Az istenek viszont megengedték hiveiknek, hogy ezer évig éljenek és fájdalom nélkül, önkéntes lemondásban váljanak meg az élettől. V. ö. Chassang, Historie du roman chez les anciens.

Hiperbulia

az akaraterő tultengése, makacsság.

Hiperdetermináns

l. Invariáns.

Hiperelliptikus integrál

l. Függvény.

Hiperemezis

a. m. tulságos hányás, amivé némely terhes nőnél a szokásos émelygés fokozódik. L. Terhesség.

Hiperémia

l. Vérbőség.

Hiperesztézia

a tapintó érzék működési felfokozása; ez azon ritka eset, midőn már gyengébb ingerek is ugyanazt a hatást idézik elő, mint erősebb inger egészséges egyénnél. Az érzékenység eme növekedése semmi esetre sem tévesztendő össze a fájdalomérzék működési fokozottságával, mely szerint már gyenge bőringerek kellemetlen, fájdalmas érzéseket költenek. H.-val kifejezetten a hiszteriánál találkozunk. - Pszihikus H. a kedély tulérzékenysége, amidőn csekély jelentőségü események abnormis reakciókat költenek; az ebben leledző egyének (hiszteriások, neuraszteniások) tulkönnyen lobbanak lángra, igen könnyen megsértődnek, hamar lelkesednek.

Hiperfizika

a természetfölötti jelenségek magyarázatával foglalkozó tudomány; hiperfizikus, természetfölötti, természettelen.

Hipergeuzia

az izlelőérzék tulerőssége.


Kezdőlap

˙