Hiperidrozisz

az izzadás kóros fokozódása. Előjön mint általános bőrizzadás lázas bántalmaknál: tüdőgyuladásnál a krizis után, váltóláznál a forróság időszaka után, tüdővészeseknél mint makacs és különösen éjjel előjövő izzadás. A test egyik felére szorítkozó bőrizzadás az idegrendszer megbetegedéséből származik. Egyes bőrterületek különösen hajlamot mutatnak a bőrizzadásra: a hónalj és a talp. Ellene összehuzó szerek (tannin) szárító porok, az illető helyek tisztántartása, belsőleg atropin jönnek alkalmazásba.

Hiperinozisz

a vérnek kórosan fokozott, hipinozis: annak kórosan kisebbedett fibrintartalma.

Hiperit

kőzet, földpátnélküli, olivintartalmu norit.

Hiperkatalektikus

vers az olyan, dipodiákkal mért verssor, melyben az utolsó dipodia után még egy szótag fenmarad. P. az alkaiosi strófa 3. sorában: Tündér szeren | csénk kénye hány | vet.

Hiperkinezisz

l. Görcsök.

Hiperkomplex szám

a matematikai analizisbe bevezetett olyan számfogalom, mely a közönséges komplex szám (l. o.) fogalmának általánosítása. Mint általánosítás egyrészt arra szolgál, hogy a fogalom bővítésével a közönséges műveleteket magasabb szempontból tekinthessük át, megállapíthassuk, hogy ezeknél alkalmazásban levő alaptételek között minő összefüggés van és megállapítsuk, hogy tisztán logikailag nem volna-e lehetséges a mi közönséges számrendszereinktől különböző számrendszerek megalkotása, és ha igen, a közönséges számrendszerünk minő alaptulajdonságai mennek veszendőbe.

Hiperkritika

a. m. tulzott, nagyon szigoru műbirálat.

Hiperkultura

tulságos műveltség, voltakép műveltség tultengése, a műveltségnek egészségtelen irányban, egyéb emberi feladtok mellőzésével való fejlesztése.

Hiperlogikus

ami a logika, az ész határain tulmegy, rendes ésszel föl nem fogható. Ebből: hiperlogizmus.

Hiperlojális

l. Hiper.


Kezdőlap

˙