Hipermanganátok

permanganátok, a felmangánsav sói; l. Mangánsavak.

Hipermeter

a verstanban olyan sor, melynek végén egy számfeletti, és pedig hangzón végződő szótag van, mely a következő sor hangzós kezdetével elizió utján egy tagba vonatik össze.

Hipermetropia

v. hiperopia a. m. fiatalkori messzelátóság, az olyan fénytörés, mely miatt valaki már fiatal korában, sőt gyermekkorában konvex szemüvegre szorul. Oka az, hogy az ilyen szem fejlődésénél fogva kisebb szabásu, rövidebb tengelyü, s e miatt aránylag gyönge a lencséje, nem birja alkalmazkodás nélkül az ideghártyán egyesíteni a párvonalas fénysugarakat. L. Fénytörés rendellenességei.

Hiperocha

a. m. többlet; az eladott zálognak vételárából a záloghitelezőknek kielégítése után fenmaradó összeg.

Hiperopia

l. Hipermetropia és Fénytörés rendellenességei.

Hiperortodoxia

a. m. tulhajtott v. tulzó igazhitüség, azaz midőn valaki az ellenzékkel szemben még merevebb álláspontot foglal el, mint maguk a felekezet alapítói vagy vezéremberei.

Hiperoszmia

a szaglás érzékszervének fokozott érzékenysége. Különösen hiszteriánál jön elő.

Hiperosztozisz

csonttultengés, a kóros csontképződés diffuz alakja (körülirt csontkinövések exosztozis névvel jelöltetnek). Létrejön a csontok idült lobos folyamatainál, legtöbbnyire a csonthártya bizonyos lobjainál. Gyakori rachitisznél az izületvégek szomszédságában és szifilisznél a kevés lágy résszel fedett csontokon (koponya, orrcsontok). Egyik alfaja a csonttömörülés (oszteoszklerózis), melynél a csont nem haránt átmérőjében lesz vastagabb, hanem szivacsos csontrészek tömörülnek meg és alakulnak át kompakt csontállománnyá. Az arc- és koponyacsontokon előforduló H. a fejet egy nagy idomtalan tömeggé torzíthatja, amiáltal az némiképen oroszlánfejhez válik hasonlóvá (leontiasis ossea).

Hiperoxidok

peroxidok v. szuperoxidok, a fémek oxigénben dus vegyületei. Hevítéskor többnyire oxigént veszítenek és oxidokká alakulnak. Közöttük gyakorlati fontosságuak a báriumhiperoxid (l. Bárium oxidjai), amely a hidrogénhiperoxid (l. o.), ugyszintén a mangánhiperoxid vagy barnakő (l. Mangán oxidjai), mely klórfejlesztéshez és mangánsavsók előállításához használtatik.

Hiperplazia

az egyes szerveknek vagy alkotó elemeiknek, a sejteknek a normálist meghaladó számbeli szaporodása. Az első esetben tehát találunk p. hat ujjat a kézen v. a lábon, v. több csecsbimbót, stb. Ha a tulképződés egész testrészek, p. kezek, lábak, fej, altest v. törzs kettőződésében nyilvánul, származnak az u. n. iker-képződmények. Ha H. a szövetekben, p. az izmokban, mirigyes szervekben stb. jelentkezik, ez rendesen csak górcsőileg dönthető el, mert szabad szemmel való megtekintéssel a hipertrofiától (l. o.) meg nem különböztethető.


Kezdőlap

˙