Hippotoxoták

lovasított íjászok Athénben. Később a római hadseregben is előfordultak (sagittarii equites), kiket kivált az utolsó császárok használtak. Ázsiai segédcsapatokból szedték a hozzá való emberanyagot. A katonákat és lovaikat pikkelypáncél (lorica) borította, ugyanazért melléknevök loricati is. V. ö. Rheinhardt, Griech. und röm. Kriegsalterthümer (Stuttgart 1859).

Hippotragus

l. Antilopok.

Hippo-Zarytos

l. Bizerta.

Hippurites

Lam., l. Rudisták.

Hippursav

lóhugysav, benzoilglikol; [ÁBRA] A növényevő állatok hugyának rendes alkotó része. Az emberi hugyban, főképen növénnyel való táplálkozáskor, szintén H. van. E sav a lóhugyból ugy készülhet, hogy ezt 1/5-ére besürítik és megszürt folyadékot sósavval megsavanyítják. A folyadékból hosszabb idei álláskor tisztátalan H. kristályosodik ki, amely a kimosás és klórvizzel való szállítás után, forró vizből átkristályosítva megtisztítható. A benzoilkloridból (C6H5. COCL) glikol (CH2NH2COOH) hatása révén a mesterséges H. képződik. A tiszta H. szintelen hasábalaku kristályokból áll; hideg vizben alig, forró vizben könnyen oldódik. Op.-ja 188°C. A savakkal v.a lugokkal való főzéskor széthasad amido-ecetsav v. glikokol- és benzoesavra. A H. elég erős sav; sói a hippursavsók v. hippurátok és a savból ugy készülnek, hogy oldatát fémoxid, hidroxid v. karbonáttal semlegesítik. Sói többnyire vizben oldhatók és elég jól kristályosodnak. A H.-ból benzoesavat (l. o.) is gyártanak.

Hippusz

a szembogár szélének ugráló görcse. Idegbajok jelensége.

Hipszisztárok

a pogányság pusztulásakor támadt vallási szekta a IV. sz.-ban Kappadóciában, amely a legfőbb (hypsistos) imádása mellett, némely zsidó és pogány vallási szokásokat is megtartott. V.ö. Ullmann E., De Hypsistariis (Heidelberga 1823); Boehmer G., De Hypsistariis (Berlin 1824); Böhmer W., Über d. Urspr. der Hypsistarier (Hamburg 1826).

Hípszometeres táblák

alapján lehet kiszámítani megmért barometerállásokból, v. a hipszotermometer adataiból a magasságot.

Hipszometria

l. Magasságmérés

Hipszotermometer

A viznek forráspontja a levegő nyomásának csökkenésével alászáll, ennélfogva a forráspont változtatásából a légnyomás nagyságára s ebből az illető helynek magasságára lehet következtetni. E célra szolgál a H., mely egy hőmérőből és egy a viz forralására alkalmas alaku edényből áll. A hőmérő ugy van beosztva, hogy arról a viz forráspontjának megfelelő barometerállást lehet leolvasni L. még Forrás.


Kezdőlap

˙