Hir

l. Hirnév

Hiradó

(Firato, Firando), sziget Kiuszin japán sziget mellett, amelytől a H.-i szoros (Hirado no Szeto) választják el. A hegyekkel takart és szaggatott partu sziget hossza 32, szélessége 7. km. Az ugyanily nevü város a K.-i partján, a szoros mellett épült, 10.775 lak. H.-ban prédikált Xaveri szt. Ferenc, itt volt a XVI. sz.-ban a portugálok fő kereskedelmi telepe. 1611. a hollandok, 1613. pedig az angolok is alapítottak egy-egy telepet; csakhamar azonban a hollandok egyedül maradtak, akik 1641. kényszerültek H.-t elhagyni és Nagaszaki mellé Deszimába átköltözködni.

Hirám

több tirusi király neve. I. H., Abiba'al fia, uralkodott 969-986-ig Kr. előtt. A tirusiak legkiválóbb uralkodója volt. Fővárosának kikötőjét kiépítette s a fenhatósága ellen fellázadt Utikát megfékezte. Az izraeliták királyaival jó lábon álott. Dávidnak és Salamonnak segítségére volt, hogy a jeruzsálemi királyi palotát, illetőleg a templomot felépítsék. Salamon király a segítséget, amelyben H. őt építkezéseinél részesítette, ugy hálálta meg, hogy 20 galileai helységet ajándékozott neki. Elathban, a Vörös-tenger partján levő kikötőben pedig Salamon H.-val együtt hajót építtetett, amellyel azután Ofirből aranyat hozatott. - Egy másik H. nevű tirusi királyról tesz említést III. Tiglat-plesser egy föliraton, amelyen mint ezen asszir királynak adófizetője szerpel. 738 körül uralkodott. - III. H. Dirus persa királynak volt kortársa s 551-532. uralkodott.

Hircus

a.m. kecskebak; bak-büz.

Hirdetés

kifüggesztése csak az illető ház, épület, fal v. állandó kerítés tulajdonosának engedélye és csakis tábla alkalmazása mellett, vagy a hirdető oszlopokon eszközölhető. Kivételt képeznek és táblák alkalmazása nélkül kifüggeszthetők: a) hatósági H.-k; b) az országgyülési és törvényhatósági képviselőválasztásokra vonatkozólag az egyes pártok által kiadott H.-k és felhivások; c) az építkezéseknél alkalmazott ideiglenes kerítésekre kiragasztott H.-k. A hirdető osztlopok felállítására és azokon H.-ek kifüggesztésére vonatkozó jog a főváros tulajdonát képezi. Csak oly H.- függeszthetők ki, melyeknek tartalma nem tiltott. aki tiltott tartalmu hirdetést nyilvánosan közzétesz, az 1879. XV. t.-c. 48. §-a alapján 8 napig terjedhető elzárással büntettetik. Egyéb tilalmak megszegése az illetékes rendőrkapitány által a fővárosi szegényalap javára fordítandó 2 frttól 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek. L. még Plakát.

Hirdetési tábla

biróságoknák s más hatóságoknál hivatalos hirdetmények kifüggesztésére szolgáló tábla. Mely hirdetményeket kell e biróság H.-jára kifüggeszteni, az eljárási szabályok határozzák meg.

Hirdetményes levelezőlapok

a postán egy-egy krajcárért kapható levelezőlapok, melyeknek hátlapjait részben hirdetmények foglalják el, l. Levelezőlap.

Hirip

kisközség Szatmár vármegye erdődi j.-ban, 1070 magyar és oláh lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Hiripgomba

v. hiripe gomba, Mátyus szerint a. m. Boletus edulis Buliard; l. Vargánya.

Hirka i Serif

v. Khirka-i-serif, l. Burda.


Kezdőlap

˙