Kalodarakás

v. keresztrakás, l. Farakás.

Kalodázás

az ácsmunkában 2 függőleges gerendának kalodakötéssel (l. o.) összekapcsolása.

Kalofer

kis város K.-Ruméliában, 50 km.-nyire Filippopoltól, a Tundsa mindkét partján, (1888) 3899 bolgár lak., posztószövéssel és zsinórfonással. 1877 nyarán a törökök egészen lerombolták; lakosait, kik el nem menekültek, leölték.

Kalogerosz

(gör.), igy nevezték a görög egyházban a V. századtól a barátokat, L. Kalugyer.

Kalo-gyökér

v. tarro (növ.), l. Kolokázia.

Kalojan

bolgár cár (1197-1207), I. Asien és Péter cárok testvére. Mint a görögnek engesztelhetlen ellensége, minden évben betört Traciába és Macedoniába, rabolva és pusztítva. Ezen rablójártain többször egészen Konstantinápoly falai alá jutott. 1201. kénytelenek voltak a görögök vele békét kötni és neki az általa elfoglalt területeket átengedni. Birodalma akkor Belgrádtól az alsó Maricáig és Agatopoliszig a Fekete-tengeren, a Duna torkolatától a Strymonig és felső Vardarig terjedt. Belgrád, Branicsevo, Nis, Skopje és Velburzsd is a bolgár cár birodalmához tartozott. III. Ince pápa küldött neki 1204. koronát. Miután 1203. a latin keresztesen Konstantinápolyt elfoglalták és a latin császárságot alapították volt, K. megijedt és velök szövetséget kötni akart. De a büszke latinok ajánlatát megvetéssel visszautasították, miből háboru keletkezett, mely a latinokra nézve nagyon szerencsétlenül végződott. 1205 ápr. 15. Drinápolynál volt a döntő ütközet, melyben maga Balduin császár a győztes bolgárok fogságába esett és később K. által iszonyu módon megöletett. A latinok elvesztették egész Traciát, Konstantinápoly, Rodostó és Szelimbria kivételével. K. sikerrel folytatta a háborut Balduin utódja és a latin hűbéresek ellen, mignem 1207 okt. 8. Tesszaloniki falai előtt neje unszolására egy kun ember által meggyilkoltatott. K. hatalmmas és erélyes uralkodó volt, de kegyetlenségei a görögöket oly borzalommal töltötték el, hogy történészeik őt Skylojoannesnek, azaz «kutya Jánosnak» nevezték. Ellenben Bulgária népmondáiban a «nagy és jámbor Kalojanco cár» emléke még ma is él.

Kolokagatia

(görög), szóról-szóra: a szép és jó; a görögöknél azonban nem kettőt jelent: a szépet és a jót, hanem azt a teljes és tökéletes erényt, melyben a szép és jó egy; kolokagatosz olyan ember, kiben ez a tökéletesség megvan; ki jó polgár, jó ember egyben.

Kalokán

(növ.), l. Kolokán.

Kolomel

(ásv.), kéneső-szaruérc összetétele kénesőklorür (HgCl), négyzetes rendszerbeli, igen apró oszlopos, szürkéssárga kristályokban terem rendesen cinnabarittal együtt Idrián, Almadenben, Avalán (Szerbia). K. 1-2, Fs. 6,4-6,5.

Kálomista

igy ejtik népiesen a kálvinista szót, mellyel Kalvin (Calvin) János követőit nevezik, l. Református egyház.


Kezdőlap

˙