Kapruni-völgy

mintegy 6 óra járásnyi hosszu mellékvölgye a Salzachnak, Zell am See salzburgi kerületi kapitányságban. Felső része, a Mooserboden (1930 m.), gyönyörü kilátást nyujt a Kitzsteinhorn és a Nagy-Wiesbachhorn glecsereire. Alsó része erdős és benne a Kapruni-Ache szép vizeséseket alkot. Kijáratánál van Kaprun falu 524 lakossal.

Kaps

Ernő, német zongoragyáros, szül. Döbelnben 1826 dec. 6., megh. Drezdában 1887 február 11. Érzelmes, telthangu zongorái és az általa feltalált, háromszorosan keresztben húrozott, erős hangu és kicsiny, u. n. kabinet-szárnyzongorák szakmájában az elsők közé emelték. Szász udvari gyáros és kereskedelmi tanácsos lett.

Kapszli

a. m. gyutacs (l. o.).

Kapszulák

(Capsulae medicamentosae), tokocskák, melyekben gyógyszerek foglaltatnak; céljuk rendesen az, hogy az orvosságok anélkül jussanak a gyomorba, hogy a beteg ízüket érezze. Ilyenek a capsulae amylaceae (cachets médicamentaux), melyek két homoru ostyaféléből állanak; továbbá a caps. gelatinosae, zselatinból készült rugalmas golyók, melyek főleg folyékony orvosságok befogadására valók (ilyenek az ismeretes «ricinuszkapszlik»). Vannak végül az u. n. Pohl-féle keratin.-K., melyeknek az az előnyük van, hogy a gyomorban nem oldódnak fel, hanem csak a vékonybelekben; ezért is ilyen tokokban főleg olyan orvosságokat rendelnek, melyek könnyen hányást okoznak (ricinus, halmájolaj, naftalin stb.) vagy amelyek hatásukat vesztenék, ha már a gyomorban felszivódnának (p. féregüző szerek).

Kapta

v. kaptafa, az a lábfej-alaku eszköz, melyet a vargák a csizma és cipő készítésénél használnak. A K.-hoz legalkalmasabb nyersanyag a gyertyánfa; kivételesen használják erre a juhar- és bükkfát is. Készítik kisiparosok és gyárosok is. Kézi munkával következőleg készítik. Kiválogatják a szebb hasábokat, azokat kellő hosszaságra levégelik, tőkén a tőkebaltán kinagyolják és erre való asztalon az asztalhoz megerősítet keresztfogantyus vonókéssel alakítják, befogják satuba és különböző ráspolyokkal, reszelőkkel és üvegespapirossal munkálják és simítják. Rendesen bognárokból lett kaptafavágók szokták ezeket nálunk készíteni, másutt pedig, nevezetesen a Cseherdőben, a francia Ardennesben háziiparosok foglalkoznak készítésükkel. Az Ardennesben és Vogesekben nagyobb gyárak is vannak, melyek a facipőkészítés mellett ezek gyártásával is foglalkoznak. A gyártásnál a munkafolyam a következő: A fahasábokat szalag- v. körfürészen levégelik és ugy vágják körül, hogy a K. alakja megközelíttessék. Befogják azután egy másolóesztergába és azon a befoglalt vasminta szerint kellőképen alakítják. További megmunkálása üvegespapirossal behintett vászonszalagon való csiszolásból áll. Egy-egy másoló esztergán 1-12 drb kaptafát lehet kialakítani egyszerre.

Káptalan

(Capitulum), a kanonokoknak testülete. Nevét onnan nyerte, hogy akkor, midőn még a kanonokok a «canonica vitá»-hoz kötve voltak (l. Kanonokok), nekik naponkint a rendszabályoknak egy fejezete (capitulum) felolvastatott. Vannak székes és társas K.-ok, aszerint amint székes v. egyéb egyház mellett léteznek. Az érseki egyházhoz való K.-t székes fő K.-nak nevezik. Társas K.-ok hazánkban a nagyszombati, a pozsonyi, a soproni, a fiumei és a csázmai. A K.-ok a püspöki megyének a püspökkel való közös kormányzására nincsenek ugyan jogosítva, mert a teljkormányzati hatalom kizárólag a püspök kezében van; mindazonáltal a székes K.-ok a püspök tanácsadó testületét képezik, ugy mint a bibornoki testület tanácsadó testülete a pápának. Ily minőségben a K. jogai különbözők aszerint, amint a püspöki szék be van töltve (sede plena) vagy a püspöki szék megürült (sede vacante), v. végre a püspök akadályozva van (sede impedita). Székürülés esetére jelesül a rendes joghatóság gyakorlása a székes K.-ra száll, ki azt a 8 nap alatt gyakorolja, a püspöki jövedelmek kezelésére pedig egy u. n. oeconomust rendel. Saját belügyeiben a K. önállóan intézkedik. Hazánkban a K.-ok mint u. n. hiteles helyek (l. o.) nevezetes szerepet játszottak a jogéletben. A K. címe: Venerabile Capitulum. 1848-ig a K.-ok az alsó táblának tagjai voltak, ahol 1-2 követtel vettek részt.

Káptalanfa

kisközség Zala vmegye sümegi j.-ban, (1891) 1215 magyar lakossal; postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Káptalani ember

(homo Capitularis v. Conventualis), a káptalannak mint hiteles helynek kiküldött tagja, aki a királyi, illetve nádori emberrel (homo Regius, Palatinalis) az iktatást (l. o.) végezte.

Káptalani szabadterület

a székesegyház közvetlen közelében levő az a terület, mely régibb időkben a káptalannak különös joghatósága alatt állott.

Kaptány

l. Csapóvas.


Kezdőlap

˙