Kocs

nagyközség Komárom vmegye gesztesi j.-ban, (1891) 2921 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Közelében Tekevár romjai. K. mellett fakad a Corvin Mátyás név alatt ismeretes keserüviz, mely a legkitünőbb keserüvizek egyike s gondosan kezelve kerül a forgalomba; nagyon el van terjedve, különösen Amerikában. A vizet aranyeres bajokban, vérbőségben, májbetegségekben, vértorlódásnál jó hatással használják; mint hashajtó szer is értékes.

Kocs

v. kacs (növ., pampinus), termesztett növények levele tövéből eredő fattyuhajtás (szőllő, dohány).

Kócsag

l. Gémfélék.

Kócsagcsokor

(növ.) a. m. Callistemon (l. o.).

Kócsagtoll

forgó (l. o.) néven ismeretes fejdísz, több gémfajnak fej- és szárnytollaiból; legértékesebb az ezüstkócsagé. Újabban a K.-at a jelmezes díszöltönyök kivételével csak a hadseregben használják (a huszártisztek kalpagján), de régebben rendkivül keresett díszárucikk volt, kivált a fekete, mely Kandia szigetéről való volt; a szürke K. Poroszországból, a fehér leginkább Magyarországból került.

Kócsagtollfű

(növ.), l. Árvalányhaj.

Kocsan

(Kocsun, Khabusan), megerősített város Khorasszán persa tartományban, a felső Atrek mellett, 1254 m. magasban, 15-20,000 lak., fegyver-, ló-, juhbőr-, gyapju- és faggyukereskedéssel.

Kocsán

(növ.) a. m. virágnyél (pedunculus, csuma, csinka, részben csutka is), a hajtásnak teteje, amelyen a virág nő v. csüng. Amint K. van v. nincs, a virág kocsános avagy nyeles, és kocsántalan avagy nyeletlen. Néha a virágzat tengelyét is K.-nak mondják, p. kocsános tölgy.

Kocsárd

1. Oláh-K., kisközség Kis-Küküllő vmegye radnóti j.-ban, (1891) 1024 oláh lakossal. - 2. Székely-K., kisközség Torda-Aranyos vmegye felvinci j.-ban, (1891) 1431 magyar és oláh lakossal; vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és postatakarékpénztár. Itt ágazik ki a m. kir. államvasutak kolozsvár-brassói vonalából a szászrégeni vonal.

Kocs-Bihar

(Kacs-Behar, Cooch-, Kuch- vagy Koch-Behar), brit-indiai hűbérállam Bengáliában Dvar, Dsalpaiguri és Rangpur közt, 3385 km2 területtel, (1881) 578,863 hindu és mohammedán lak., akik legalább felerészben a Kocs vagy Kucs nevü benszülött törzshöz tartoznak. A főtermék rizs, juta, dohány, fa, olaj, stb.; ezek a kiviteli cikkek is, a bevitel főtárgyai pedig cukor, só és rövidáruk. A főváros K. a Torsa folyó mellett, (1891) 11,491 lak.


Kezdőlap

˙