Omnium

(lat.) nyilt lóverseny, mely nyitva áll mindenféle versenyparipának, tekintet nélkül a lovak korára, nemére, származására és arra; jutottak-e és nyertek-e már valahol.

Omnivora

(állat) a. m. mindenevők, mindazok az állatok, melyek állati és növényi anyagokkal egyaránt táplálkoznak.Ilyen p. az ember, a disznó stb.

Omo

(Umo), folyó Kaffa D.-abissziniai vidéken; a Rudolf-tóba torkollik. Régebben az Indiai oceánba torkolló Jub felső folyásának tartották.

Omode

a. m. Amadé (l.o.)

Omorikafenyő

(növ., Pinus vagy Picea Omorika Panc), csak 1876 óta Szerbiából, Boszniából Montenegróból, meg a Rhodope hegységből ismeretes különös fenyő; Európában egész árván szakadt, közelebb való rokona nincs. A Pinus orientalis L. rokona, tűje lapos és nem a visszája fehérlő, mint a fésüs fenyőnek, hanem a felszine. Karcsu termetü, magas fa, gallya csaknem örves 1/2- 1 1/2 m hosszu, tehát a koronája karcsu, meglehetős laza az alsóbb gallyak lecsüngenek, de a csúcsa ivalakuan fölfelé görbül, hajtása mirigyszőrös. Levele egyenként van az ágon, de szárazon a herbariumban épp ugy lehull, mint a jegenyefenyőé. Toboza a rozmaringfenyőéhez hasonlítható, de nagyobb, 4-6 cm hosszu. Fája kemény, használni kezdik. V. ö. Borbás, Abies vagy Picea Omorika (Erdészeti Lapok 1887. 661-62); és Wettstein Die Omorikafichte (Bécs 1891).

Omortag

Bolgárország khánja 820-836. (?). Trónralépte után Leo bizanci császárral 30 évi fegyverszünetet kötött, mely által képes volt figyelmét a nyugatra irányítani. 827. elfoglalta a frankoktól a mai Szerémséget és Dél-Magyarország egy részét, mely föld a bolgárok kezén maradt a magyarok bejöveteléig. O. a kereszténység első terjesztőit országában keményen üldözte és Manuel drinápolyi érseket, három más püspököt és 374 keresztény foglyot egy napon megöletett.

Omphale

lirai istenség az ókorban, akit a hitrege Heraklesszel hozott kapcsolatba, még pedig oly módon, hogy Semiramis mintájára regés királyasszonyt alakitván belőle, reá bizta a hősnek büntetését (e büntetés leirását és O. alakjának magyarázatát l. Herakles). O. Heraklest a rokkához ültette, mig maga hatalmába vette a hős buzogányát: oly motivum, mely hálás anyagul szolgált az ókor művészeinek hol humoros, hol éppenséggel trágár feldolgozásokra.

Ompital

község l. Ottovölgy.

Ompoly

(Ampoly), Maros jobboldali mellékfolyója, ered Alsó-Fehér vármegye ÉNY-i határán, Abrudbányától délre az Érchegységben; szük völgyben DK-re folyik, Zalatnán alul Petrosán mellett K-re fordul s lassanként táguló völgyben az Erdélyi Hegyalját éri, melynél Sárd mellett DK-re fordul. Itt két ágra szakad, az egyik Gyulafehérváron keresztülfolyva, Maros-Portus mellett a Marosba ömlik, a másik a várostól K-re siet a Marosba. Rohamos hegyi viz, melynek hossza 65 km. Több jelentékeny hegyi patakot vesz magába. Habjaiban aranyat hömpölyget, melyet homokjából Zalatna táján és más helyeken mosás által állítanak elő.

Ompolymelléki hegység

v. zalatnai hegység, a Bihar-hegység Fehér-Kőrös és Maros közötti szakaszának egyik tagja, mely a Maros és Ompoly folyók völgyei közt, Hunyad és Alsó-Fehér vármegyékben (leginkább az utóbbiban) emelkedik s a Nagyági v. Csetrás hegycsoport folytatásul tekinthető. Fő gerince a két vármegye határán a Grobács (1103 m.) hegytől DK-i irányba csap, a Bradia hegyben (Zalatna felett) 1123 m. magasságot ér el s azután kissé aláereszkedő gerincben húzódik a Vurvu le máre (1012 m.) felé, amelytől kezdve a mindinkább alacsonyodó vonulat K-i, majd ÉK-i irányt vesz fel, hogy Gyulafehérvárnál az Ompolytól félkörben körülfolyva megszünjék. Az O. igen vadregényes és festői, de utak hiányában nehezen járható hegység, melyben a homokkő uralkodik, de helyenként trachit is lép fel.


Kezdőlap

˙