Ultima Thule

l. Thule.

Ultimatum

(új-lat.), diplomáciai tárgyalásoknál az egyik félnek végső nyilatkozata, amelyhez visszavonhatatlanul ragaszkodni kiván. Az U. elvetése a tárgyalásoknak megszakítását eredményezi.

Ultimo

l. Határidő.

Ultimogenitura

l. Legutóbb-szülöttségi jog.

Ultra

(lat.) a. m. túl, által; ultra összetételek leginkább valamely túlzó politikai párt jelölésére használtatnak, mint ultrarojalisták, ultrademokraták stb.

Ultramarin

(természetes), a lazurkő (l. o.) pora. A mesterséges U.-nak 3 fajtája van: 1. A szóda-U., alkotó részei: szóda, kaolin, kén és szén. Ezeket az anyagokat tűzálló kemencékben izzítják és ekkor zöld tömeg keletkezik, mely lassu kihűlés után megkékül. 2. A szulfát-U., alkotó részei: nátriumszulfát, kaolin és szén; ezeket az anyagokat köralaku kemencében izzítják; azután lassan lehűtik. A kapott tömeget vizzel kilúgozzák és ennek szárítása után a zöld U.-t kapják, amely kereskedelemben is előfordul. Ha a zöld U.-t levegő hozzájárulása mellett kénnel pörkölik, a kék U. keletkezik. A szóda-U. és a szulfát-U. keverve is előfordul a kereskedelemben. 3. Kovatartalmu U., anyaga ugyanaz, mint a szóda-U.-é, csakhogy kovavasat is tartalmaz; készítési módja is ugyanaz, csakhogy hozzáadnak a nyers anyagokhoz kovaföldet is. Ezálal mindjárt kék U.-t kapnak. Az U. lényegében véve 39-40% kovasavból, 26-28% agyagfödből, 7-14% kénből és 17-22% nátronból áll. Ha klórra és vizgőzze kezeik, iboyaszin U. keletkezik; ha pedig tovább kezelik sósavval, akkor vörös U.-t kapnak.

Ultramontánizmus

l. Papalis.

Ultra posse nemo obligatur

(lat.) a. m. tehetségén felül senki sincs kötelezve (valamit teljesíteni).

Ulu-dsüz

a kirgizek (l. o.) nagy hordája.

Ulu-Magyar

l. Kicsi-Magyar és Magyar.


Kezdőlap

˙