1877-1882


A LEPKE
EPILOGUS
AZ ELKÉSETT
NATURAM FURCÂ EX PELLAS...
VÁSÁRBAN
CSAK AZÉRT IS!
TAMBURÁS ÖREG ÚR
"A HAZÁRÓL"
HONNAN ÉS HOVÁ?
TENGERI - HÁNTÁS
AZ ÜNNEPRONTÓK
MÁRIA! BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁTVA
MINDVÉGIG
A RÉGI PANASZ
RANGOS KOLDUS
NÖVÜNK EGYÜTT
ÉJFÉLI PÁRBAJ
ÖREG PINCÉR
A TÖLGYEK ALATT
KOZMOPOLITA KÖLTÉSZET
MEDDŐ ÓRÁN
VÁNDOR CIPÓ
ŐSZIKÉK
SEMMI TERMÉSZET
HÍD-AVATÁS
KORTÁRSAM R. A. HALÁLÁN
HÍRLAP-ÁRULÓ
NÉPDAL
BONCZÉK
AZ ELAGGOTT FÜLEMILE
VÉGPONT
MÉG EGY
ÉNEK A PESTI LIGETRŐL
PLEVNA
ÍGY IS JÓ
EX TENEBRIS
VÖRÖS RÉBÉK
INTÉS
PÁRVIADAL
TETEMRE HÍVÁS
ALMANACH 1878-RA
HAJA, HAJA, HAGYMA-HAJA...
DAL FOGYTÁN
A KÉP-MUTOGATÓ
HAGYATÉK
AISTHESIS
FORMAI NYŰG
CSAK BOLDOG...
PRÓFÉTA-LOMB
AZ IDŐK...
A NÉMA HÁBORÚ
CIVILIZÁCIÓ
SZENVEDEK ÉN...
VAKSÁGBAN
A JÓ ÖREG ÚRRÓL
AZ "ÖREG" HÁZRÓL
HOC ERAT IN VOTIS
MÉG EZ EGYSZER...
A SZÁJASOK
EZ AZ ÉLET...
"A TÖLGYEK ALATT"
NEM KELL DÉR...
AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK II.
EMLÉKRE
HARMINC ÉV MULVA
ÉVNAPRA
SZÁSZ KÁROLYNAK
A SORS HUMORA
RÉGI ADOMA
OTIUM
NINCS MÁR SZÉNA...
TOLDI II. RÉSZÉHEZ
GYÖNGYÖSIÁD
EGY ARA SÍRKÖVÉRE
A JÓSÁGOS ÖZVEGYNEK
KÜLÖNBSÉG
CSALFA SUGÁR
MELYIK TALÁL?
A CSIKYEK
A "TAVASZ-ÜNNEPÉLY" ALBUMÁBA
A SZIGETEN
TOLDY SÍRJÁRA
NÉPDALOK A KORNAK
AZ ORTHOLÓGUSOKRA
A HANGSÚLYOSOK HEXAMETERE
HANGSÚLYOS VERSELÉS
KLASSZIKUSOK KÖRMÖNFONT FORDÍTÁSA
DALSZÖVEGÜL
TÖRÖK PÁLNAK
HASADNAK RENDÜLETLENÜL
EN PHILOSOPHE
ÉVNAPRA
SOK NAGY EMBER...
MELYIK A BŰNÖS?
BÓKA BANDI
BUGA PÉTER
ÖRÖKKÉ!
A REGGEL
SEJTELEM
AZ AGG SZINÉSZ
TANULSÁG
HA NAPFÉNYES VÍZKERESZT...
DR. BEADYNAK
ELÉGIÁK
MI VAGYOK ÉN?
SEJTELEM