VERSEK


KESERGÉS
A FELKÖLT NEMESSÉGHEZ
HERCEG ESZTERHÁZY MIKLÓSHOZ,
EGY SZILAJ LEÁNYKÁHOZ
PHYLLIS
ESDEKLŐ SZERELEM
A CSERMELYHEZ
LOLLIHOZ
LILIHEZ
AZ EST
AZ ESTHAJNALHOZ
SZERELMES BÁNKÓDÁS
TÉTI TAKÁCS JÓZSEFHEZ
GRÓF FESTETICS GYÖRGYHEZ
OSZTÁLYRÉSZEM
HORÁC
AMATHUS
MAGÁNYOSSÁG
A BALATON
KESZTHELY
MAGYARORSZÁG
A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD
NAGY LAJOS ÉS HUNYADI MÁTYÁS
A SZERELEM
AZ ELVÁLÁS REMÉNYE
FANNIM EMLÉKE
VIGASZTALÁS
MULANDÓSÁG
A HALÁL
A MELANCHOLIA
A REGGEL
A MÚZSÁHOZ
VIRÁG BENEDEKHEZ
KISHEZ
KISFALUDYHOZ SÁNDORHOZ
HORVÁTH ÁDÁMHOZ
GÖRÖG DEMETERHEZ,
HORATIUSHOZ
A SZERELEMHEZ
VENUSHOZ
NACÁMHOZ
AZ ÉN KEGYESEM
MELISSZÁHOZ
AZ ÖRÖMHEZ
NELLI
EGY HÍVTELENHEZ
EGY LEÁNYKÁHOZ
FŐ ÉS SZÍV
ESZTIHEZ
A TAVASZ
CENCIMHEZ
CHLOE
CHLOE
BÚCSÚZÁS
BARÁTOMHOZ
BÚCSÚZÁS KEMENES-ALJÁTÓL
AZ ULMAI ÜTKÖZET
A FELKÖLT NEMESSÉGHEZ
AZ IFJÚSÁG
LEVÉLTÖREDÉK BARÁTNÉMHOZ
A KÖZELÍTŐ TÉL
A MAGYAROKHOZ
FELSŐBÜKI NAGY PÁLHOZ, AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALATT
GRÓF SZÉCHENYI FERENCHEZ
GRÓF FESTETICS GYÖRGYHEZ
BACCHUSHOZ
FÉLTÉS
A MEGELÉGEDÉS
BARÁTIMHOZ
AZ ÉLET DELE
AZ ELSŐ SZERELEM
GLYCERE
FOHÁSZKODÁS
A REMETE
AZ ÉN MÚZSÁM
BARÁTIMHOZ
AJÁNLÁS
HOL VAGY TE, SZÉPHALOM...
BARÁTOM, A GONOSZ CAKÓ...
A SZONETTHEZ
KAZINCZY FERENCNÉHEZ,
A TUDOMÁNYOK
A JÁMBORSÁG ÉS KÖZÉPSZER
ORCZY ÁRNYÉKÁHOZ
A MÚZSÁHOZ
GRÓF FESTETICS LÁSZLÓHOZ
KAZINCZY FERENCHEZ
GRÓF TÖRÖK SOPHIEHEZ
A MAGYAROKHOZ
WESSELÉNYI HAMVAIHOZ
CYPRISHEZ
ÉLETFILOZÓFIA
A TÁNCOK
EMMIHEZ
A balatoni nympha GRÓF TELEKI LÁSZLÓHOZ midőn a Balatonra szállott
BÁRÓ PRÓNAY SÁNDORHOZ
A BONYHAI GROTTA
NAPOLEONHOZ
BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS KÉPE
A TEMETŐ
BARÁTNÉMHOZ
DUKAI TAKÁCS JUDITHOZ
A PESTI MAGYAR TÁRSASÁGHOZ
VITKOVICS MIHÁLYHOZ
DÖBRENTEI GÁBORHOZ
VANDAL BÖLCSESÉG
HELMECZI MIHÁLYHOZ
HIMNUSZ KESZTHELY ISTENEIHEZ
FELSÉGES KIRÁLYUNKNAK
FELIRÁS
BARÁTIMHOZ
A KÖLTŐ ÉS A SORS
FELSŐBÜKI NAGY BENEDEKHEZ
ELÉGIA
AZ IFJÚSÁGHOZ
A FÜREDI KÚTHOZ
A POÉTA
A GENIÁLIS NÉP
EGY PHILOLOGUSHOZ
A NÉMET ÉS MAGYAR IZLÉS
A SZONETT
A MAGYAR
SZILÁGYI 1458-BAN
WESSELÉNYI, A NÁDOR, MURÁNYNÁL
A VIG CHLOE
KÖLCSEY
ÚJ GÖRÖGORSZÁG
ANGLIA
HEKTOR BÚCSÚZÁSA
SCHILLER
PLATON
HERDER
GRÓF MAILÁTH JÁNOSHOZ
EMLÉKKÖNYVBE
EMLÉKKÖNYVBE
AZ IGAZI POÉZIS DICSÉRETE