Jókai Mór: Fráter György


I. FEJEZET
Fényes Buda vára!

II. FEJEZET
Magister kaminarius

III. FEJEZET
„Nem férfi, csak inas!”

IV. FEJEZET
Fráter György

V. FEJEZET
Dobzse László

VI. FEJEZET
A mi Urunk

VII. FEJEZET
Pára és lélek

VIII. FEJEZET
A márvány-ara

IX. FEJEZET
Több fény, több homály

X. FEJEZET
Törvényszék egy halott fölött

XI. FEJEZET
Fokrul fokra

XII. FEJEZET
Vissza!

XIII. FEJEZET
„Ultimus surculus masculus” (Az utolsó férfisarj)

XIV. FEJEZET
Kísértetek és kísértések

XV. FEJEZET
„Hanyatló szép hazám”

XVI. FEJEZET
Szent Pál feje

XVII. FEJEZET
„Lutherani comburantur”

XVIII. FEJEZET
A király haragja

XIX. FEJEZET
Sok beszéd, semmi tett

XX. FEJEZET
Az ős-országgyűlés

XXI. FEJEZET
A kalandosok

XXII. FEJEZET
Mohácsnál

XXIII. FEJEZET
Két király egy országban

XXIV. FEJEZET
A sajóládi remete

XXV. FEJEZET
Hogy csinálják az ellenségeket?

XXVI. FEJEZET
Az „egy” magyar

XXVII. FEJEZET
A királyhalál legendája

XXVIII. FEJEZET
A lengyel fehér asszony

XXIX. FEJEZET
A titkos ellenség

XXX. FEJEZET
A védőangyal

XXXI. FEJEZET
„Flectere si nequeo superos, acheronta movebo”
(Hát ha az égieket nem: a poklokat is megeresztem)

XXXII. FEJEZET
A világosvári tréfa

XXXIII. FEJEZET
„Több is veszett Mohácsnál!”

XXXIV. FEJEZET
A trónfoglalás

XXXV. FEJEZET
Igazság-e, vagy mese?

XXXVI. FEJEZET
Az angyali korona

XXXVII. FEJEZET
Az első bankó

XXXVIII. FEJEZET
A hét vendégfej

XXXIX. FEJEZET
Az orgyilok

XL. FEJEZET
Gritti

XLI. FEJEZET
Junisz bég

XLII. FEJEZET
Jó Török Bálint

XLIII. FEJEZET
Péter vajda

XLIV. FEJEZET
Izabella

XLV. FEJEZET
Mire jó a lutheránus vallás?

XLVI. FEJEZET
A fatális lencse

XLVII. FEJEZET
A szultán pecsétje

XLVIII. FEJEZET
Ünnep és gyász

XLIX. FEJEZET
Fiatal anya

L. FEJEZET
Buda ostroma

LI. FEJEZET
A szabadító szultán

LII. FEJEZET
A fekete herceg

LIII. FEJEZET
Székesfehérvár veszedelme

LIV. FEJEZET
Az új ellenségek

LV. FEJEZET
„Vitéz Török Jánosról emlékezem”

LVI. FEJEZET
„Sic fata volunt…”

LVII. FEJEZET
A pálos barát

LVIII. FEJEZET
Ulomán basa

LIX. FEJEZET
Hetven napig temetetlen