Első kötet
1935–1944


FEJEZETEKA {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

Magvető Könyvkiadó
Budapest

Készült
az MTA Történettudományi Intézet közreműködésével

Válogatta és az utószót írta
HUSZÁR TIBOR

Szerkesztette és a jegyzeteket készítette
VIDA ISTVÁN
NAGY ENDRE

Bibó István tanulmányait és a jegyzeteket szaklektorálta
HALÁSZ JÓZSEF
NIEDERHAUSER EMIL
ORBÁN SÁNDOR

A válogatásban és szerkesztésben közreműködött
Ifj. BIBÓ ISTVÁN