{1-161.} ETIKA ÉS BÜNTETŐJOG


FEJEZETEK

{1-163.} Amikor etika és büntetőjog egymáshoz való viszonyának a kérdését vetjük fel, három kialakult problémakörrel kerülünk szembe.

Az első hagyományosan kialakult vitakérdés: miben különbözik egymástól az erkölcsi és a büntetőjogi szabály; milyen megkülönböztető jegyek választják el őket egymástól?

A második vitakérdés: milyen viszonyban áll egymással az erkölcsi szabály és a büntetőjog érvényessége, milyen formában érintik egymás érvényességét, közelebbről: mi a megoldása erkölcs és büntetőjog esetleges összeütközésének?

A harmadik hagyományos vitakérdés a jogtudomány keretein belül alakult ki, és így fogalmazható meg: miben áll az a sajátos és letagadhatatlanul fokozottabb erkölcsi színezet, ami a büntetőjogot a jogrendszer egyéb ágaitól elválasztja?