{2-799.} NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉS A ZSIDÓKÉRDÉSRŐL


FEJEZETEK

{2-801.} Molnár Sebestyén kritikájával kapcsolatban szükségesnek érzem, hogy megkíséreljek néhány félreértést tisztázni, vagy, ahol nem félreértésről van szó, kiindulópontjaink különbözőségét megvilágítani.