{2-886.} ÉRTELMISÉG ÉS SZAKSZERŰSÉG

1. L. bővebben: Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere. Bp., 1975. 185. és köv. lapok.

2. Honoráciorok (lat. „tiszteletben álló” szóból) – a rendi Magyarországon (1848 előtt) a nem nemesi származású értelmiségiek megnevezése. Általában ügyvédek, orvosok, mérnökök, egyetemi és főiskolai tanárok, papok tartoztak ide.

3. Kegyelemérettségi vagy hadiérettségi – az első világháború idején a frontra induló önkéntes vagy behívott diákok fél évvel korábban s könnyített feltételekkel érettségizhettek. Ezt nevezte a korabeli zsargon kegyelemérettséginek. Ez a gyakorlat a húszas évek elején is fennmaradt egy ideig; a hazatért katonák, akik a háború miatt nem fejezhették be középiskolai tanulmányaikat, különböző kedvezményekkel érettségit tehettek.

4. Mezei jogászoknak nevezték azokat a joghallgatókat, akik beiratkoztak ugyan az egyetemre, de az előadásokra – nem lévén kötelező – nem jártak, s csak vizsgakötelességeiknek tettek eleget. Ennélfogva tudásuk természetesen igen fogyatékos volt.

5. L. Szabad Száj, 1947. febr. 15.