{4-787.} A szerkesztő jegyzetei


FEJEZETEK

Tekintettel arra, hogy néhány írást nem nyomdakész szövegből kellett publikálnunk, több esetben szükségessé vált a szöveg gondozása. Ezt minden esetben igyekeztem a minimálisan szükséges nyelvi-stilisztikai javításokra redukálni; ahol ennél jelentősebb mértékű volt, azt az alábbi megjegyzésekben külön jelzem. Az általam adott címeket, illetve a szöveggondozás során szükségessé vált betoldásokat mindenütt szögletes zárójelbe tettem. Az olvashatatlan szövegrészeket szögletes zárójelbe tett kérdőjelek mutatják.