Színházi élet a forradalmak idején

A fejezetben tárgyalt fővárosi és vidéki színházak történetének legfontosabb irodalmát az előző fejezetekhez készült bibliográfiákban felsoroltuk. Itt csak azokra a művekre hívjuk fel a figyelmet, melyek kifejezetten ezekkel az évekkel foglalkoznak.

A Tanácsköztársaság színháztörténetének forrásai: Mályuszné Császár Edit, A Tanácsköztársaság színügyi iratai az Országos Levéltárban. Bp., 1959. (Színháztörténeti füzetek, 25.); Staud Géza, A Magyar Tanácsköztársaság színházi műsora. Bp., 1959. (Színháztörténeti füzetek, 26.); Ardó Mária, A Magyar Tanácsköztársaság színházi élete a sajtó tükrében. Bp., 1959. (Színháztörténeti füzetek, 27.).

A Nemzeti Színház történetéről: Magyar Bálint, A Nemzeti Színház története a két világháború között (1917–1944). Bp., 1977. A Tanácsköztársaság színházi életéről Bárdos Artúr összefoglalása A bolsevizmus Magyarországon I–II. című kötetben (Szerkesztette Gratz Gusztáv. Bp., 1921. 716–727.) olvasható.

Ezt a korszakot is bemutatja Bárdos Artúr, Játék a függöny mögött. Bp., 1942., Lengyel Menyhért, Életem könyve. Naplók, életrajzi töredékek. Összeállította Vinkó József. Bp., 1988. és Herczeg Ferenc, Hűvösvölgy. Bp., 1993. című emlékezése.