RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Beöthy, 1885 = Beöthy Zsolt, A tragikum. Bp., 1885.

Bárdos, 1911 = Bárdos Artúr, Az új színpad. Bp., 1911.

Bárdos, 1942 = Bárdos Artúr, Játék a függöny mögött. Bp., 1942.

FSzEK = Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Hevesi, 1965 = Hevesi Sándor, Az előadás, a színjátszás, a rendezés művészete. Bevezette Kazimir Károly, szerkesztette Staud Géza. Bp., 1965.

Kolta Magdolna, A Népszínház iratai = Kolta MAgdolna, A Népszínház iratai. Bp., 1986. (Színháztörténeti könyvtár, 16.)

Kosztolányi Dezső, Színházi esték = Kosztolányi Dezső, Színházi esték, I–II. A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Réz Pál. Bp., 1978.

L. = lelőhely

Lsz. = leltári szám

Lukács = Lukács György, A modern dráma fejlődésének története. Szerkesztette Kőszeg Ferenc. Bp., 1978. (Lukács György összes művei)

Lukács Ifjúkori Művek = Lukács György, Ifjúkori művek (1902–1918). Szerkesztette Tímár Árpád. Bp., 1977. (Lukács György összes művei)

Magyar színházművészeti lexikon = Magyar színházművészeti lexikon. Főszerkesztő Székely György. Bp., 1994.

Magyar színművészeti lexikon = Magyar színművészeti lexikon. A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája, I–IV. Szerkesztette Erődi Jenő és Kürthy Emil anyagának felhasználásával, a szerkesztőbizottság közreműködésével Schöpflin Aladár. Bp., [1929–1932].

Magyar színháztörténet 1. = Magyar színháztörténet, 1790–1873. Főszerkesztő Székely György. Szerkesztő Kerényi Ferenc. Bp., 1990.

MKÖM 55. = Mikszáth Kálmán összes művei. Szerkesztik Bisztray Gyula, Király István. Cikkek és karcolatok V. 1878. S. a. r. Nacsády József. Bp., 1966. (Mikszáth Kálmán összes művei, 55.)

MKÖM 56. = Mikszáth Kálmán összes művei. Szerkesztik Bisztray Gyula, Király István. Cikkek és karcolatok VI. 1879. S. a. r. Nacsády József. Bp., 1967. (Mikszáth Kálmán összes művei, 56.)

MKÖM 58. = Mikszáth Kálmán összes művei. Szerkesztik Bisztray Gyula, Király István. Cikkek és karcolatok VIII. 1880. január–május. S. a. r. Nacsády József. Bp., 1969. (Mikszáth Kálmán összes művei, 58.)

MKÖM 59. = Mikszáth Kálmán összes művei. Szerkesztik Bisztray Gyula, Király István. Cikkek és karcolatok IX. 1880. június–december. S. a. r. Nacsády József. Bp., 1966. (Mikszáth Kálmán összes művei, 59.)

M. Sz. = Magyar Színház

N. Sz. = Nemzeti Színház

Népsz. = Népszínház

Névy, 1871 = Névy László Antal, A tragédia elmélete. Pest, 1871.

Névy, 1873 = Névy László, A drámai középfajok elmélete. Bp., 1873.

OSzK = Országos Széchényi Könyvtár

OSzMI = Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Paulay Ede írásaiból = Paulay Ede írásaiból. Szerkesztette Székely György. Bp., 1988. (Színháztörténeti könyvtár, 17.)

PKJNSz = Pukánszkyné Kádár Jolán, A Nemzeti Színház százéves története. I–II. Bp., 1938–1940.

Rakodczay = Rakodczay Pál, A színészet rendszere. Bp., 1884.

Rakodczay, 1902 = Rakodczay Pál, Dramaturgia. Pozsony–Bp., 1902. (Tudományos zsebkönyvtár, 107.)

Rákosi = Rákosi Jenő, A tragikum. Bp., 1924.

s. a. r. = sajtó alá rendezte

Silberstein = Silberstein Ötvös Adolf, Dramaturgiai dolgozatok. I–II. Bp., 1894.

Sz. = Színház

A százéves Nemzeti Színház = A százéves Nemzeti Színház. Az 1937–38/as centenáris év emlékalbuma. Bp., 1938.

Szigligeti = Szigligeti Ede, A dráma és válfajai. Bp., 1874.

Színészeti lexikon = Színészeti lexikon, I–II. Szerkesztette Németh Antal. Bp., 1930.

Sztt. = Színháztörténeti Tár

T. = Társaság

Thália Társaság, 1988 = A Thália Társaság (1904-1908) (Levelek és dokumentumok). Szerkesztette Gábor Éva. Bp., 1988.

Verő, 1925 = Verő György, A Népszínház Budapest színi életében. Bp., 1925.

Vígsz. = Vígszínház