cifraszűr

a rátéttel, hímzéssel díszített → szűrnek a 19. sz.-ban kialakult elnevezése. Úgy látszik, hogy a múlt században kivirágzott szűrhímzésnek a 18. sz. végétől kezdve – anyagi okokból – tilalmazott, akkor már bizonyos fokú kedveltségnek örvendett, piros vagy kék szegéssel, → cigulával díszített szűrök az előzményei. A szűrruháknak ennél korábbi, az általunk ismert, a 19. sz.-ban kialakult cifraszűrrel nem egyező díszítettségét azonban jelzik halvány nyomok. Így 17–18. sz.-i limitációk posztózott ujjú és posztózott gallérú szűröket, darócokat sorolnak fel, s e posztózás más színű posztószegést, de mintás rátétcsíkokat is jelenthetett. Mintázott szegélyű szűrről van is bakonyi (18. sz.-i) adat, s az általunk ismert 19. sz.-i bakonyi szűrök mintás szegélyei igen régies jellegűek. E rátét megelőzni látszik a 19. sz.-i cifraszűrt. Ugyancsak a szűr 19. sz.-inál korábbi – varrással való – díszítettségére utal a Magy. Nyelvtörténeti Szótár egy 18. sz.-i erdélyi – sajnos, idő- és helymegjelölés nélküli – adata, amely „varrott szűr”-t említ. – Különös, hogy a szűrszabók nem a szűrruhák általános divatjakor – tehát a 17–18. sz.-ban, sőt korábbi századokban – szerveződtek céhbe, hanem csak a múlt század dereka, második fele körül, amikor a szűrruhák száma erősen fogyott, de e fogyást a cifraszűrök kivirágzása ellensúlyozta. A színes szegéssel, majd színes posztócsipkével, végül hímzéssel díszített szűröket először a Dunántúlon tiltották, tehát itt virágozhattak ki legkorábban. Veszprémben 1825–30 körül volt a cifraszűr fénykora, míg Debrecenben 1825-ben még csak a szegett szűrt tilalmazták, a hímzett szűrök tilalma ennél jóval későbben, még 1870-ben is érvényes volt Debrecenben. – A szűrhímzés eredetét Györffy István a szűcshímzésben látta. Mint ez, úgy a szűrhímzés is férfimunka volt. Bár néhol, pl. Debrecenben a múlt század második felében a rendeléseket nem győző szűrszabók betanított nőkkel hímeztettek. A cifraszűr – területenként nem mindig azonos időre eső – fénykorában a szűrnek a következő darabjait díszítették, hímezték: a színes szegések mentét, a gallért, a szűr elejét, az ujjak betoldása alatti oldal-aszaj-pálha-részt és a feleresztésnek nevezett felhasítások körét. Ezeken kívül a cifraszűrhöz még a következő díszítőelemek tartoztak: a → vóc, a belőle alakult posztó csipke, a csipkéket lefogó sodrás és a csipkék és feleresztések végén levő bojt, majd a bojt divatjának múltával a színes gyapjúhulladékból horgolt → galambkosarak vagy a vastag pamutzsinórból gombkötő kötötte komlórózsák. A szűr elöl nem ért össze. Díszes, szíjgyártó készítette csatos szíjjal – amely néha sallangos is volt – vagy gombkötő díszítette összeakasztóval fogták elöl össze. Ez utóbbihoz átvetőnek vagy → hátravetőnek hívott, cifra és több ágú zsinór tartozott. A szűrgallér két alsó sarkának a → csücskő nevű kis korong volt a dísze. – A díszítés-hímzés alapján a következő vidékek szerint különülnek el a cifraszűrök: → alföldi vagy kun cifraszűr; a → dunántúli cifraszűr – és ezen belül a → bakonyi cifraszűr, → somogyi cifraszűr, → bihari cifraszűr, → debreceni vagy → hajdúsági cifraszűr, → erdélyi cifraszűr, felföldi cifraszűr – ezen belül az egri, → matyó cifraszűr. Ezeken kívül átmeneti formák: a csökölyi szűr (→ csökölyi viselet), a dunántúli cifraszűr, a → felföldi szűr. – Irod. Györffy István: A bihari cifraszűr (Népr. Ért., 1929); Palotay Gertrúd: Szűrhímzés-öltésmódok (Népr. Ért., 1930). Györffy István: Magyar népi hímzések. I. A cifraszűr (Bp., 1930).

Egri szűr háta és eleje

Egri szűr háta és eleje

1. Gulyások cifraszűrben (A szűrök 1896-ban készültek.)

1. Gulyások cifraszűrben (A szűrök 1896-ban készültek.)
(Sarkad, Hajdú-Bihar m.)

2. Szűrös pásztor (1930 körül, Hortobágy)

2. Szűrös pásztor (1930 körül, Hortobágy)

3. Cifraszűr (1890, Békés, Békés m.) Bp. Néprajzi Múzeum

3. Cifraszűr (1890, Békés, Békés m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Cifraszűr háta és gallérja (1870-es évek, Eger) Bp. Néprajzi MúzeumCifraszűr háta és gallérja (1870-es évek, Eger) Bp. Néprajzi Múzeum

1. Cifraszűr (ún. körülkoszorús szűr) elejének részlete a kifektetett gallérral (Századforduló, Kunság)

1. Cifraszűr (ún. körülkoszorús szűr) elejének részlete a kifektetett gallérral (Századforduló, Kunság)
Bp. Néprajzi Múzeum

2. Az előbbi szűr elölről

2. Az előbbi szűr elölről
Bp. Néprajzi Múzeum

3. Cifraszűr gallérjának sarka (19. sz. dereka, Somogy m.)

3. Cifraszűr gallérjának sarka (19. sz. dereka, Somogy m.)
Bp. Néprajzi Múzeum

1. Cifraszűr elölről (19. sz. dereka, Karád, Somogy m.)

1. Cifraszűr elölről (19. sz. dereka, Karád, Somogy m.)
Bp. Néprajzi Múzeum

2. Az előbbi szűr oldalról (a gallér részlete az előző oldalon)

2. Az előbbi szűr oldalról (a gallér részlete az előző oldalon)
Bp. Néprajzi Múzeum

3. Cifraszűr hátulról (Századforduló, Bihar m.)

3. Cifraszűr hátulról (Századforduló, Bihar m.)
Bp. Néprajzi Múzeum

Cifraszűr

Cifraszűr
Bihari szűr gallérja. Nagyszalonta.

Csokorba foglalt magyar címer szűr aljáról. Hajdú m.

Csokorba foglalt magyar címer szűr aljáról. Hajdú m.

Nagykunsági szűr aszaja. Karcag.

Nagykunsági szűr aszaja. Karcag.

Dunántúli szűr rátéttel és hímzéssel díszített részlete. Szentgál (Veszprém m.).

Dunántúli szűr rátéttel és hímzéssel díszített részlete. Szentgál (Veszprém m.).

Debreceni szűr aszaja. Hortobágy.

Debreceni szűr aszaja. Hortobágy.
Minden tárgy Néprajzi Múzeum, Budapest.

Egri szűr hímzéssel elborított háta.

Egri szűr hímzéssel elborított háta.
Néprajzi Múzeum, Budapest