erdőjárózás

böjti leánykörtánc. Elnevezése a törökkoppányi (Somogy m.) „Erdőjáróznak a lányok...” c. dalszövegből származik. (→ még: karikázó) – Irod. Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–IV., Bp., 1970).