lakodalmi verseny

a → lakodalom fiatal férfi tisztségviselőinek (→ lakodalmi tisztségviselők) gyalogos, esetleg lovas versenynapján (többnyire az → esküvő után) a → menyasszony házánál sütött perecért. (→ még: futás, rituális) – Irod. Györgyi Erzsébet: Házasságkötés és szokásköre a bukoviniai székelyeknél (Népr. Közl., 1962).