Magyar Tudományos Akadémia kéziratgyűjteménye

régi népköltészeti gyűjteményeink eredeti kéziratainak egyik becses őrzőhelye. Itt található többek között az MTA és a → Kisfaludy Társaság felszólítására keletkezett országos méretű gyűjtések nagy része, nemegyszer a gyűjtő folklorisztikai kéziratainak kísérő leveleivel együtt. Így az Erdélyi János, majd a Gyulai Pál kezdeményezte és más gyűjtéseké is (pl. Abaffy Lajosé, Gaal György-féle és a Kazinczy Gábortól származó mesegyűjtemény stb.). Az Országos Széchényi Könyvtár után a 17–19. sz.-i kéziratos énekeskönyveknek is legbővebb lelőhelye a Magyar Tudományos Akadémia kéziratgyűjteménye. Ezek egy része a Történettudományi Bizottság hagyatékából került ide. A II. világháborús események miatt már-már pusztulásnak induló anyag megmentése jórészt Gergely Pál érdeme. – Irod. Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának újabban megszerzett vagy feltárt kéziratairól (Ethn., 1952); Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 1565–1840 (Bp., 1963); Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának működése (Bp., 1966).