Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottsága

az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya mellett működő tanácsadó testület. Elnökét, titkárát, valamint tagjait az osztály javaslatára az osztályelnök nevezi ki, ill. hívja meg a bizottságba a szakterületen dolgozók közül. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottsága 1950-ben jött létre először, s azóta 3 éves ciklusokkal újul meg összetételében és vezetésében egyaránt. Az 1950-es években feladatköre nem volt pontosan körülhatárolva, nagyobb hangsúlyt kapott benne az operatív jelleg, s így a szakterület vezető testületeként is működött. Mint ilyen számos kezdeményezéssel élt, munkaközösségeket hozott létre, kutatási hiteleket biztosított, ankétokat szervezett stb. Az 1960-as évek óta tevékenysége inkább csak akadémiai illetékességű kérdésekre terjed ki. Javaslatot tesz az akadémiai könyvkiadásra, folyóiratokkal kapcsolatos kérdésekre, figyelemmel kíséri a szakkutatás fontosabb mozzanatait. A néprajztudomány elvi és szakmai problémáit megvitató értekezleteket, tanácskozásokat, felolvasó üléseket rendez, tudományos ülésszakokat készít elő, munkatervi javaslatokat készít az országban folyó néprajzi kutatások számára.