Morvay Judit (Bp., 1923–)

néprajzkutató. A bp.-i tudományegy.-en szerzett diplomát és bölcsészdoktorátust (1948). A Néprajzi Múz. (1949–50, 1951–72), a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja (1950–51), majd az MTA Néprajzi Kutató Csoport tudományos munkatársa (1972–). Kutatási témája a népi táplálkozás és a népi társadalom. Cikkei és tanulmányai hazai és külföldi szakfolyóiratokban és évkönyvekben jelennek meg. – F. m. Asszonyok a nagycsaládban. Mátraaljai palóc asszonyok élete a múlt század második felében (Bp., 1956); Népi táplálkozás (Bp., 1962).