munkatársulás

1. a közösségben végzett munkák összefoglaló és differenciálatlan megnevezése, a néprajzban a rendszeres munkaszervezeti kutatások megindulása előtt. – 2. Két vagy több személy tudatos és tartós együttműködése, akcióközössége valamely munka elvégzésére. A munkatársulást a közös megegyezés szabályozza, de ezt alapszabályszerűen nem foglalják írásba. Leggyakoribb a munkatársulás a mészégetőknél, szénégetőknél stb. – Irod. Bakó Ferenc: A Bükk hegység mészégetőinek munkaszervezeti formái (Egri Múz. Évkve, 1963).