násznép

a → menyasszony és → vőlegény kísérete a → lakodalomban. A házasulandók rokonaiból, szomszédaiból, barátaiból, velük s a szüleikkel egyéb társadalmi kapcsolatban levő személyekből s azok családtagjaiból áll. Tágabb értelemben a lakodalom résztvevőinek összessége, mindazok, akik a lakodalomban részt vesznek, akár meghívás, akár tényleges jelenlét alapján. Régen szokás volt egyes helyeken, hogy a lakodalomba csak a legközelebbi rokonságot hívták meg, de a falu minden tagjának joga volt abban részt venni. Ez utóbbi esetben násznépen csak a meghívottakat értették. – Irod. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz, C.: Ze studjów nad obrzédami weselnemi ludu polskiego (Wilno, 1929); Harva, Uno: A vőlegény és menyasszony rokonságának szerepe a finnugor népek házasságkötésében (Ethn., 1941); Putz Éva: A kolonyi lakzi (Pozsony, 1943).