szűrnadrág

szürke vagy fehér szűrposztóból készült testhezálló nadrág. Két szárból áll, amelyek között nincsen a vászongatyához hasonlóan fenékrész. Varrásai sokszor vóccal erősítettek és díszítettek, valamint zsinórozással is. Elöl ellenzője van, amit télen kézmelegítésre is használnak. Neve a Fekete Körös völgyén: berhe, a székelyeknél harisnya. A moldvai, Bákó környéki Nagypatakon a csángóság szűrnadrágja – harisnyája – az európai középkori öltözet továbbéléseképpen két különálló, össze nem varrott szár. Az alsótestet alatt vászongatya fedte. – Irod. Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Györffy István: A feketekörösvölgyi magyarság viselete (Népr. Ért., 1912); Nagy Jenő: A székely posztó-harisnya fejlődéstörténetéhez (Kelemen Lajos Emlékkv. Bukarest, 1957); Boucher, F.: Histoire du costume (Paris, 1965).

Szűrnadrágos (harisnyás) férfiak csoportja (Nagykend, v. Kisküküllő m., 1940-es évek)

Szűrnadrágos (harisnyás) férfiak csoportja (Nagykend, v. Kisküküllő m., 1940-es évek)