Összefoglaló általános művek

A barokk. Bev., vál., ford. Bán Imre. 1962. – Az egzisztencializmus. Bev. és vál. Köpeczi Béla. 1965. – Az expresszionizmus. Bev., vál., ford. Koczogh Ákos. 1964. – A íuturizmus. Bev., vál., ford. Szabó György. – Hagyomány és egyéniség. Az angol esszé klasszikusai. 1967. – A huszadik század külföldi írói. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. 1968. – Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudományi irányzatokról. Szerk. Nyírő Lajos. 1970. – Írók írókról. XX. századi világirodalmi tanulmányok. Vál. Szekeres György. – A klasszicizmus. Bev., vál., ford. Rónay György. 1963. – A manierizmus. Szerk. Klaniczay Tibor. 1975. – Miért szép? A világirodalom modern verseiből. Verselemzések. Szerk. Rónay György és Vargha Kálmán. 1970. – Mihályi Gábor: Végjáték. A nyugat-európai és amerikai dráma huszonöt éve (1945–1970). 1971. – Nagy Péter: Libertinage et révolution. Paris 1975. – A naturalizmus. Bev. és összeáll. Czine Mihály. 1967. – Renaissance tanulmányok. Szerk. Kardos Tibor. 1957. – II romanticismo. Atti de sesto congresso dell'associazione internazionale per gli studi di lingua a letteraria italiana. Szerk. Branca, V. és Kardos Tibor. 1968. – A romantika. Bev. és vál. Horváth Károly. 1965. – Rónay György: Fordítók és fordítások. 1973. – Rónay György: Fordítás közben. 1970. – Studies in 18th Century Literature. Szerk. Szenczi Miklós és Ferenczi László. 1974. – Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás. Az avantgarde és a neoavantgarde kérdéseihez. 1971. – A szecesszió. Szerk. és bev. Pók Lajos. 1972. – Szenczi Miklós: Valósághűség és képzelet. Adalékok a romantikus esztétika kialakulásához. 1975. – Szerb Antal: A világirodalom története. 1973. 5 – A szentimentalizmus. Szerk. Wéber Antal. 1971. – A szimbolizmus. Szerk. és bev. Komlós Aladár. 1965. – A szocialista realizmus. I–II. Szerk. és bev. Köpeczi Béla. 1970. – A szocializmus irodalma. Szerk. Nyírő Lajos. – A szürrealizmus. Vál. és bev. Bajomi Lázár Endre. 1968. – Tanulmányok nyugati országok haladó íróiról. 1954. – Világirodalmi Antológia. 1952–1958. – Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király István. I. 1970. – II. 1972. – III. 1975.