A nemzeti irodalmak kutatása

Borzsák István: A görög irodalom világa. 1965. – Castiglione László: Az ókor nagyjai. 1971. – Devecseri Gábor: Műhely és varázs. 1959. – Devecseri Gábor: Homéroszi utazás. 1961. – Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz. 1970. – Falus Róbert: A római irodalom története. 1970. (Bibl. 461–496.) – Falus Róbert: Az ókori görög irodalom története. 1–2. köt. 1964. (Bibl. 808–828.) – Falus Róbert: Görög harmónia. 1980. – Falus Róbert: Horatius. 1958. – Falus Róbert: {463.} Sophokles. 1954. – Görög vallás, görög istenek. Összeáll., bev., jegyz. Sarkady János. 1974. – Honti János: Válogatott tanulmányok. 1962. – Kákosy László – Gaál Ernő: Idő és történelem. A Marót Károly-emlékkonferencia előadásai. 1974. – Kerényi Károly: Görög mitológia. 1977. – Komoróczy Géza: A sumér irodalom kistükre. 1970. – Latin költészeti tanulmányok. Szerk. Adamik Tamás, B. Révész Mária. 1974. – Marót Károly: Homérosz a legrégibb és legjobb. 1948. – Marót Károly: A görög irodalom kezdetei. 1956. – Marót Károly: Az epopeia helye a hősi epikában. 1964. – Maróti E. – Horváth I. K. – Castiglione L: A régi Róma aranykora. 1967. – Mitológiai ábécé. Tanulmányok. 1970. – Révay József: Százarcú ókor. 1962. – Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók. 1973. – Ritoók ZsigmondSarkady János–Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. 1968. – Szabó Árpád: Sokrates és Athén. 1948. – Szabó Árpád: Homérosz. 1954. – Szabó Árpád: Homérosz világa. 1956. – Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok. 1959. – Trencsényi-Waldapfel Imre: Klasszikus arcképek. 1–10. köt. 1964. – Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. 1960. – Ürögdi György: A régi Róma. 1967.

A bizánci irodalom kistükre. Szerk. Hadzisz Dimitriosz. 1974. – Germanus Gyula: Az arab irodalom története. 1962. – Baktay Ervin: India művészete a történelem és a művelődés keretében az őskortól a XX. századig. 1958. – Miklós Pál – Tőkei Ferenc: A kínai irodalom rövid története. 1969. – Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése. 1959. – Tőkei Ferenc: Vázlatok a kínai irodalomról. 1970.

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. 1967.

Medveének. Antológia. Szerk. Domokos Péter. 1975. – Suhajda Ágnes: A Föld és a világ keletkezése a Kalevalában meg a vogul énekekben, mondákban. 1971.