Baránszky László (1930–)

Az amerikai magyar költészetet képviseli Baránszky László is. A budapesti egyetem bölcsészeti karán, majd a New York-i egyetemen, illetve Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. New Yorkban művészettörténetet tanít a New School of Social Research nevű főiskolán. 1979-ben a Magyar Műhely kiadásában adta közre Két világ között című verseskötetét. Mestereit Weöres Sándorban és Kassák Lajosban találta meg: korai költészetére inkább az első, későbbi verseire inkább a második poéta hatott. A "nyugatos" költészet esztétaeszménye lassanként avantgarde szövegkísérleteinek adja át helyét. A költői személyiség, amely verseiben megnyilatkozik, eközben alig változik, talán csak fanyarabb és ironikusabb lesz a múló idő során.