IV. KÖTET
A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
1945-1975
IV.


Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében

Szerkesztő bizottság
BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI MIKLÓS

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST, 1982


A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM

Szerkesztette
BÉLÁDI MIKLÓS

Írták
BÉLÁDI MIKLÓS, S. BENEDEK ANDRÁS, BORI IMRE, CSANDA SÁNDOR, KÁNTOR LAJOS,
KOVÁCS VILMOS, LÁNG GUSZTÁV, POMOGÁTS BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, SZELI ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1982

A szerkesztő munkatársai
POMOGÁTS BÉLA
RÓNAY LÁSZLÓ
R. TAKÁCS OLGA

Lektorok
ILLÉS ENDRE
KIRÁLY ISTVÁN
PÁNDI PÁL


ISBN 963 05 2815 0 (Összkiadás)
ISBN 963 05 2919 X (IV. kötet)

Akadémiai Kiadó, Budapest 1982
Printed in Hungary

A bibliográfiákat a fejezetek szerzői, valamint Botka Ferenc és R. Takács Olga készítették.