{446.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Alf Alföld
Csill Csillag
ÉI Élet és Irodalom
FK Filológiai Közlöny
Fo Forrás
Hel Helikon
HungIntTudK A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
IgSzó Igaz Szó
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
ISz Irodalmi Szemle
Irodalmi Újság
Je Jelenkor
Kor Korunk
Kort Kortárs
Közn Köznevelés
Kr Kritika
Ktáros Könyvtáros
Látóh Látóhatár
Lit Literatura
MFilSz Magyar Filozófiai Szemle
MH Magyar Hírlap
Mk Magyarok
MKsz Magyar Könyvszemle
MMűhely Magyar Műhely
MNemzet Magyar Nemzet
MNyr Magyar Nyelvőr
MSzó Magyar Szó
MTA I. OK A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei
MűvN Művelt Nép
Nagyv Nagyvilág
Napj Napjaink
Nszab Népszabadság
Nszava Népszava
NyItudK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
SzabN Szabad Nép
Szabolcs-SzatmáriSz Szabolcs-Szatmári Szemle
Száz Századok
TársSz Társadalmi Szemle
Ttáj Tiszatáj
ÚH Új Hang
ÚÍ Új Írás
ÚjFo Új Forrás
ÚjLátóh Új Látóhatár
ÚjSymp Új Symposion
Üz Üzenet
Vig Vigilia
Vság Valóság