Kiadások

VasUjs 1864. 314. sz. (Kőrösi házaséneke) – RMKT XVII/l. Kiad. Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Soll Béla. 1959. – RMKT XVI1/2. Kiad. Jenei Ferenc, Klaniczay Tibor, Kovács József és Stoll Béla. 1962. (Miskolci Csulyak.) – RMKT XVII/3. Kiad. Stoll Béla. 1961.