Irodalom

Jánosi Béla: Kolosi Török István magyar verselő a XVII. században. Figy XIV. 1883. 241– 249. – Szilády Áron: Ének a kakasról. ItK 1901. 227–230.– Versényi György: Kolosi Török István. ErdMúz 1902. 131–148.– Versényi György: Szentmártoni Bodó János. ErdMúz 1902.. 328–339. – Újvárossy Szabó Gyula: A magyar verses oktató költészet 1772-ig. 1910. – Alszeghy Zsolt: A magyar reformáció és antireformáció temetési énekei. ltK 1916. 1–24. – Kelemen Lajos: Szentmártoni Bodó János halála ideje. ErdISz 1929. 344–346. – Varga Imre: Adalékok a Tékozló fiú c. drámához. ItK 1960.572–574. – Lásd még az egyes kiadások bevezető tanulmányait.