Irodalom

Babits Mihály: Bergson filozófiája. Ny 1910. II. 945–961. – Ferenczi Sándor: A psychoanalízisről s annak jogi és társadalmi jelentőségéről. Ny 1913. II. 704–711. – Révész Mihály: A Marx-irodalom. Ny 1918. I. 1048–1050. – Németh László: Freud és a pszichoanalízis. (1929.) Készülődés. 1941. II. 159–178. – Lengyel Béla: Nietzsche magyar utókora, 1938. – Halász Előd: Ady és Nietzsche. 1942. – Lukács György: Az ész trónfosztása. 1954. – Nagy Péter: Szabó Dezső indulása. 1958. – Zolnai Béla: Kosztolányi, Nietzsche, Juhász. It 1958. 385–405. – F. J. Hoffmann: Freudianism and the literary mind. New York 1959. – Babits–Juhász–Kosztolányi levelezése. Kiad. Belia György. 1959. – Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. 1962. – Egyetemes filozófiatörténet. 1963. – Hermann István: Freud avagy a pszichológia kalandja. 1964. – Sándor Pál: A filozófia története. I–III. 1965.

Somos Jenő: Baudelaire és az új magyar líra. Pécs 1938. – Baránszky-Jób László: Az impresszionizmus az irodalomban. It 1938. 105–117, 153–161. – Halász Gábor: Vázlat {57.} a szecesszióról. 1939. Válogatott írásai. 1959. 497–554. – Gál István: Babits és az angol irodalom. Debrecen 1942. – Harsányi Zoltán: A "franciás" Nyugat. Debrecen 1942. – Szerb Antal: A világirodalom története. 1943. III. – Albérès, R. M.: L'aventure intellectuelle du XXe siècle. Paris 1959. – Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréiből. Szerk. Kemény G. Gábor I–III. 1961. – Szabó György: Futurizmus. 1962. – Koczogh Ákos: Expresszionizmus. 1964. – Komlós Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra. 1965.

Fülep Lajos: Magyar művészet. 1923. – Genthon István: Az új magyar festőművészet története. 1935. – Szabolcsi Bence: A magyar zene kézikönyve. 1955. – Sz. B.: A zene története. 1958. – Magyar művészet. 1800–1945. 1958. [Az 1896–1919 közötti korszakról szóló részt Genthon István írta.] – Németh Lajos: Képzőművészet a XX. század elején. 1959.