4. A KOR KRITIKAI ÁRAMLATAI


FEJEZETEK

A Nyugat vizsgakérdéseire a társadalom három nagy osztálya háromféleképpen válaszolt: másképp a haladó polgárság, a feudális klerikális osztály és a munkásosztály képviselői. Mivel azonban az új irodalom jórészt a haladó értelmiségből sarjadt, érthetően az innen eredő és főiképp a Nyugatban uralkodó kritika foglalkozott vele legtöbbet, értette meg legjobban, védte, propagálta és dédelgette.