Elvi kritikai törekvések

A minden egyéniségre kiterjedő liberális türelmet általános érvényű ítéletekre törekvéssel, sőt normák alkalmazásával egyesíti Ady, Móricz, Schöpflin, Babits és Karinthy. De eltérő módszerük, sőt részben különböző mércéik ellenére ugyanazon írókat becsülik, s így rájövünk, hogy ízlésük, sőt világnézetük is rokonabb, mint első pillanatra látszik, csak az a különbség köztük, hogy a társadalmi igényeket – melyeket az első csoportnál az esztétikai szempont elnyomott – a második csoport tudatosabban érvényesítette.