1. A SZÁZADELŐ TÖRTÉNELMÉNEK ÁTTEKINTÉSE


FEJEZETEK

"A javítás lehetősége, az élet boldogságának fokozása abban a mértékben állott be, amely mértékben az emberek a társadalmi ügyekben uralkodó törvényszerűséget felismerték" – írta az új századdal együtt beköszöntő folyóirat: a Huszadik Század. Egyszersmind célul tűzte, hogy "a társadalom életének alaptörvényeiből kiindulva azok szempontjaiból mérlegeli és bírálja a jövő fejlődését, a haladás terveit és eljárásait, nem pedig a pártvezéri elhatározások, clubintrikák vagy jogi construkciók perspektívájából".

Új hangzású volt e nyitány Magyarországon. Szemlélete még elvontan tudományos, de már azt a törvényszerűséget kutatja, amely a korszak társadalmi feszültségét, viharos politikai mozgalmait irányítja. A hang hamarosan a szellemi megújhodásban teljesedik ki; a törvényszerűség pedig a sodró tömegmozgalmakban, majd a háborús temetőn keresztül az új korszakot nyitó forradalmakban ölt testet.