{86.} Kiadások

Ignotus: Olvasás közben. 1906. – Kísérletek. 1910. – Feljegyzések. 1910. – Színházi dolgok. 1912.

Osvát Ernő: Összes írásai. 1945.

Hatvany Lajos: Die Wissenschaft des Nicht-Wissenswerten. 1908. – Én és a könyvek. 1909. – Gyulai Pál estéje. 1911. – Feleségek felesége. 1918. – Csendes napok, hangos esték. 1921. – A vén kocsmáros és fia, a kontár. Bécs 1922. – Urak, polgárok, parasztok. 1947. – Így élt Petőfi. I–V. 1955–1957.– Ady. I–II. 1959. – Irodalmi tanulmányok. I–II. 1960. – Öt évtized. 1961.

Fenyő Miksa: Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről. Ontario. 1960.

Schöpflin Aladár: Magyar írók. 1917. – Írók, könyvek, emlékek. 1925. – Ady. 1934. – A magyar irodalom története a XX. században. 1937. – Mikszáth Kálmán. 1941.

Horváth János: Ady s a legújabb magyar lyra. 1909. – Aranytól Adyig. 1919. – Petőfi Sándor. 1921. – Magyar ritmus, jövevény versidom. 1922. – A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 1927. – A középkori magyar vers ritmusa. 1928. – A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. 1931. – Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. 1935. – A magyar vers. 1948. – Rendszeres magyar verstan. 1951. – A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. 1953. – Vitás verstani kérdések. 1955. – Kisfaludy Károly és íróbarátai. 1955. – Tanulmányok. 1956.

Szabó Ervin: Társadalmi és pártharcok a 48–49-es magyar forradalomban. Bécs 1921. – Válogatott írásai. 1958. – Könyvtártudományi cikkei és tanulmányai. Bev. Kőhalmi Béla. 1959.

Pogány József: Kultúra, álkultúra. Bev. Geréb László. 1962.