Irodalom

Komlós Aladár: A magyar marxista kritika kezdetei. ItK 1963. 171–184. – Pukánszky Béla: A százéves magyar irodalomtudomány. Széphalom 1928. 81–93.

Babits Mihály: Kísérletek. Ny 1910. I. 405–406. – Dóczy Jenő: Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége. Ny 1924. II. 672–696. – Hatvany Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1960. I. 371–394. – Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. 1962. 83., 346–384.

A Ny Osvát-száma. 1923. 11–12. – Babits Mihály: Az Elégedetlenség könyvéből. Ny 1931. I. 49–53.

Elek Artur: Vádirat a kicsinyes és fontoskodó tudomány ellen. Ny 1908. II. 44–48. [Hatvany Lajosról.] – Ignotus: A lírai kritika. Ny 1910. I. 528–531. – Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. 1962. 423–430.

Gyergyai Albert: Schöpflin Aladár. Ny 1924. II. 219–227. – Földi Mihály: Ady Endre. Ny 1934. II. 535–539. – Illés Endre: Sch. A. magyar irodalomtörténete. Ny 1937. I. 399–405. – Vas István: Sch. A. irodalomtörténetéről. Ny 1937. II. 129–132. – Illés Endre: Mikszáth és Sch. Ny 1941. 121–124. – Rédey Tivadar: Sch. szerepe irodalmi kritikánkban. Mcsill 1942. II. 253–257. – Király István: Sch. A. Forum 1947. 969–972.

Ignotus: A Nyugat magyartalanságairól. Ny 1911. II. 1028–1040. [Horváth Jánosról.] – Rusticus [Tisza István]: Levél a szerkesztőhöz. MFigy 1912. III. 405–406. – Schöpflin Aladár: Konzervatív kritika, fejlődő irodalom. Ny 1921. I. 565–575. – Babits Mihály: Könyvről-könyvre. Ny 1923. I. 63–67., 221–226. [H J.: Magyar ritmus, jövevény versidom c. munkájáról.] – Szerb Antal: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Széphalom 1928. 157–158. – Brisits Frigyes: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Napk 1931. 481–484. – Eckhardt Sándor: H. J.: A magyar vers. ItK 1948. 76–77. – Gáldi László: H. J.: Rendszeres magyar verstan. ItK 1954. 101–109. – Szauder József: H. J.: Tanulmányok. IU 1956. 37. – Barta János: A mester nyomában. It 1958. 193–207. – Eckhardt Sándor: H. J.: A reformáció jegyében. It 1958. 153–156. – Tóth Dezső: H. J. irodalomszemléletéről. ItK 1959. 1–18. – Keresztury Dezső: H. J. MNy 1961. 125–137. – Sőtér István: H. J. életműve. ÉI 1961. 11. – Trencsényi–Waldapfel Imre: H. J. 1878–1961. MTud 1961. 545–550. – H. J. Emlékkönyv. 1962.

Dóczy Jenő: Ady, a holnaposok és a szocialisták. A Népszava irodalmi vitája. Ady Múzeum. 1924. I. 103–112. Kálmán József: Szabó Ervin. Bev. Justus Pál. 1946. – Pándi Pál: Irodalmi háborgás és szocializmus. Forum 1949. 13–26. P. P.: Sz. E. és Bresztovszky Ernő vitája a proletárköltészetről. It 1951. 64–79. – Révai József: Marxizmus, népiesség, magyarság. 1955. 265–296.