Naturalista tendenciák

A dokumentum igénye a húszas évek elején még nem jelentkezett önállóan, csak az avantgarde és realista törekvéseknek alárendelten. Később azonban ez a stílus önálló irányzatként bontakozik ki a magyar szocialista irodalomban is. Ezen új – részben a naturalizmussal, részben a szociográfiával érintkező – irányzatnak a formanyelvén szólal meg Kassák Lajos, a harmincas években írt regényeiben és novelláiban; továbbá Nagy Lajos, az irányzat {789.} legfontosabb képviselője, aki a fiatalokra is a legnagyobb hatást gyakorolja. Az idősebb generáció képviselői részben már a húszas évek derekán fellépnek, mint Gergely Sándor. Mások, mint Sándor Kálmán, Goda Gábor, Háy Gyula, Körmendi Zoltán csak a húszas évek végén.