VI. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1919-TŐL NAPJAINKIG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
VI.


MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1919-TŐL NAPJAINKIG

Szerkesztette
SZABOLCSI MIKLÓS

Írták
BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, BORI IMRE, CZINE MIHÁLY, CSANDA SÁNDOR,
DIÓSZEGI ANDRÁS, ILLÉS LÁSZLÓ, IMRE KATALIN, JÓZSEF FARKAS, KENYERES ZOLTÁN,
B. NAGY LÁSZLÓ, NAGY PÉTER, OSVÁTH BÉLA, POMOGÁTS BÉLA, RÁBA GYÖRGY, SZABÓ GYÖRGY, SZABOLCSI MIKLÓS, SZELI ISTVÁN, TAMÁS ATTILA, TÓTH DEZSŐ,
UNGVÁRI TAMÁS, VARGHA KÁLMÁN

VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A szerkesztő munkatársai
BÉLÁDI MIKLÓS
BODNÁR GYÖRGY

Lektorok
BALOGH SÁNDOR
BÓKA LÁSZLÓ
KIRÁLY ISTVÁN

ISBN 963 05 1639 X sorozat ISBN 963 04 1645 4 6. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1966
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 96,95 (A/5) ív - AK 1407 k 7881
78.5552 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György