A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AkÉrt Akadémiai Értesítő
bev. bevezette
BH Budapesti Hírlap
BN Budapesti Napló
BpSz Budapesti Szemle
Csill Csillag
DebrSz Debreceni Szemle
DtSz Dunántúli Szemle
ÉI Élet és Irodalom
é. n. év nélkül
EphK Egyetemes Philológiai Közlöny
ErdHel Erdélyi Helikon
ErdISz Erdélyi Irodalmi Szemle
ErdSz Erdélyi Szemle
EsztSz Esztétikai Szemle
Ethn Ethnográfia
Figy Figyelő
Fo Forrás
Függ Független Magyarország
FüggSz Független Szemle
Győri Sz Győri Szemle
Hel Helikon
HSz Huszadik Század
IF Irodalmi Figyelő
ISz Irodalmi Szemle
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
Irodalmi Újság
k. kötet
KatSz Katolikus Szemle
KelN Kelet Népe
kiad. kiadta
klny különlenyomat
Ko Koszorú
Kor Korunk
Kort Kortárs
Közn Köznevelés
Kr Kritika
MCsill Magyar Csillag
MF Magyar Figyelő
MH Magyar Hírlap
Min Minerva
Mk Magyarok
MNemzet Magyar Nemzet
MNy Magyar Nyelv
Mo Magyarország
MSz Magyar Szemle
MTA I. OK Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei
MTud Magyar Tudomány
MűvN Művelt Nép
Nagyv Nagyvilág
Napk Napkelet
Nszab Népszabadság
Nszava Népszava
Nyr Magyar Nyelvőr
Nyug Nyugat
PH Pesti Hírlap
PN Pesti Napló
PolHSz Politikai Hetiszemle
PrMH Prágai Magyar Hírlap
ProtSz Protestáns Szemle
Ptűz Pásztortűz
RefSz Református Szemle
SoprSz Soproni Szemle
sz. szám
SzabN Szabad Nép
SzabSzó Szabad Szó
Száz Századok
szerk. szerkesztette
TársSz Társadalmi Szemle
Újh Újhold
ÚI Új Irás
ÚH Új Hang
ÚjMMúz Új Magyar Múzeum
ViF Világirodalmi Figyelő
Vig Vigilia
Vság Valóság