Törpe pálmafecske (Tachornis Gosse)

Ez a nemzetség abban különbözik a sarlósfecskéktől, hogy mind a négy lábujja előre irányul, de párosan állanak: a jobbláb belső és hátsó ujja balra, a közép- és külső ujja pedig jobbra áll.

A törpe pálmafecske (Tachornis parva Licht.)

A sarlósfecskénél lényegesen kisebb termetű. Hossza csupán 15, szélessége, kiterjesztett szárnyakkal 29, szárnyhossza 12, az erősen villás farka 8 cm. Tollazata egyszínű füstbarna, gyenge ércfénnyel, torkán valamivel világosabb, mivel itt a tollak oldalszegélye elmosódott fakófehéres. Szeme sötétbarna, csőre és lába feketék.

A Nílus országain kívül egész Közép-Afrikában honos a nyugati parttól a keletiig.

A röpülés gyorsasága tekintetében nem marad el rokonai mögött, sőt merem állítani, hogy nálánál sebesebb madarat nem ismerek.