5. család: Ál szineshal-félék (Pseudochromididae)

Az idesorolt fajok az árnyékhalaktól mindössze abban különböznek, hogy páratlan úszóik kemény sugarai gyöngébben fejlettek. Ebbe a családba körülbelül 30 aprótermetű tengeri faj tartozik, amelyek a melegebb tengerekben otthonosak. Nem is említenők őket, ha nem volna közöttük egy faj, amelyiken érdekes és arra valló tapasztalatot tettek, hogy a halak mekkora mértékben tudnak alkalmazkodni bizonyos hőmérséklethez.

A zsindelyhal (Lopholatilus chamaeleonticeps Goode et Bean)

A zsindelyhal, Lopholatilus chamaeleonticeps Goode et Bean, Új-Anglia partjain tetemesebb mélységben ott fordul elő, ahol az Öböl-áramlat meleg vize hömpölyög. Ezen a helyen elsőízben az amerikai halászati bizottság tudósai gyüjtötték 1879-ben. Három évvel később ezen a partvidéken röviddel egymásután egész viharsorozat száguldott végig, amely a meleg áramlatot kitérítette útjából. A meleg víz helyét hideg foglalta el, a minek az lett a következménye, hogy a tenger felszínét csakhamar milliószámra borították be a zsindelyhalak hullái. Ezek valamennyien a hőmérsékletváltozás következtében mentek tönkre. A szakemberek már-már attól tartottak, hogy ez az érdekes faj végkép kipusztult, ámde néhány évvel később ismét mutatkozott.