1. család: Sarlósszárnyúhal-félék (Drepanidae)

A pikkelyesszárnyúak egyik csoportját a sarlósszárnyúhal-félék (Drepanidae) családja alkotja. Magyar nevük mellúszójukra vonatkozik, amelynek felső része sarlóalakúan annyira meghosszabbodik, hogy a farokúszó tövéig ér. Ebbe a családba egyetlen nemzetség (Drepane Cuv.) tartozik egyetlenegy fajjal.

A pettyes sarlósszárnyúhal (Drepane punctata L.)

A pettyes sarlósszárnyúhal, Drepane punctata L., rendkívül sajátságos alakú állat. Teste oldalról erősen lapos és annyira magas, hogy függélyes tengelye megközelíti a vízszintes tengely hosszát. Homloka meredek és hullámvonallal megy át a hátba, amely a hátúszó előtt hegyesen kipúposodik. Teljes testhossza 30–35 cm. Hátúszójában 9 és 20–21, mellúszójában 1 és 15–16, hasúszójában 1 és 5, alsóúszójában pedig 3 és 17 sugarat olvashatunk meg. A hátúszó első tüskéje igen kicsi; legnagyobb a negyedik. Háta világosszürke, oldala szivárványszínben játszik. Az idősebb példányok ezüstfénye erősebben fejlett, mint a fiataloké. Günther a színezet alapján három változatát különbözteti meg. Az egyik (D. longimanus) teljesen egyszínű, a másik változat (D. punctata) testét függélyes sorokba rendeződött barna pettyek, a harmadikét (D. punctata var. octofasciata Pellegr.) pedig 7–8 függélyes sötét sáv díszíti. A sávok a fiatal példányokon élénkebbek, mint az idősebbeken. A pettyes sarlósszárnyúhal, Eitzen szerint, igen szívós és eleven. A hálóból kiszedve nagyokat ugrik a csónak fenekén. Húsa nagyon ízletes és keresett árucikk. Elterjedési köre igen nagy. Nemcsak az Indiai-óceán keleti részében és Ausztrália északnyugati partjai mentén, hanem a Dél-Atlanti-óceán mindkét partján előfordul.