Epicopiidae

családba nagy, szárnyuk szabásában a nappali pillangókra emlékeztető lepkék tartoznak. Egyetlen neme a fajokban szegény Epicopeia-nem. Az indiai területen és Kelet-Ázsiában Japánig honos lepkék vézna teste sötétszínű és vörös foltokkal tarkált; az ugyancsak sötétszínű szárnyakon rikító piros és sárga foltok tűnnek szembe. Fákon élő hernyóik csodálatosképpen túlontúl fehéres, fonálalakú viaszizzadmánnyal vannak borítva. A